Iš karto rodyti turinį
Paieška

Rekomendacijos medkirčių darbo našumui ir kaštams nustatyti

LR aplinkos ministerija
Miškai
Vilnius
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: LR aplinkos ministerija
  • © LR aplinkos ministerija, 2015
Santrauka

Lietuvos miškuose sparčiai diegiama mašininė medienos ruošos technologija. Valstybiniuose miškuose 2009 m. medkirtėmis buvo iškirsta 637,5 tūkst. m3 medienos arba 18,7 proc. bendro kiekio (2005 m. atitinkamai 125,6 tūkst. m3 ir 3,8 proc.). Be to, mašininė medienos ruoša plinta ir privačiuose miškuose. Dažniausiai paplitę medkir- čių tipai pagal 2008 m. duomenis buvo didelės, skirtos plyniems kirtimams (53 proc.), vidutinės, universalios, vikšrinės medkirtės (23 proc.), medkirtės medvežės (11 proc.). Daugiausia medkirtėmis kertama plynuose kirtimuose (74 proc.) bei neplynuose pagrindiniuose kirtimuose (15 proc.). Ugdymo ir sanitariniams kirtimams tenka 11 proc. Pagal medžių rūšis dažniausiai kertami pušynai ir eglynai (79 proc. nuo bendro medkirtėmis iškertamo medienos kiekio). Beržynams teko 7 proc., juodalksnynams 6 proc., baltalksnynams 3 proc. ir drebulynams 2 proc. Plintant medkirtėms labai aktuali tampa jų naudojimo ekonominė analizė, apibūdinanti medkirčių darbo našumą ir jų darbo kaštus. Medkirčių darbo Lietuvos miš- kuose pirmųjų rezultatų analizė rodo, kad yra rezervų didinti medkirčių darbo našumą ir mažinti kaštus. Medkirčių darbo ekonominė analizė aktuali tiek investicijų projektavimo, tiek ir jų diegimo stadijose. Svarbu, kad medienos ruošos įmonių specialistai sugebėtų nustatyti ir analizuoti medkirčių darbo ekonominius rodiklius. Lietuviškos metodinės literatūros medkirčių darbo analizės klausimais maža. Šiame leidinyje pateikiama medkirčių darbo našumo nustatymo ir kaštų skaičiavimo metodai, analizuojama įvairių veiksnių įtaka bei faktiniai medkirčių darbo ekonominiai rodikliai. Leidinys skirtas medkirtes naudojantiems medienos ruošos specialistams bei studijuojantiems medienos ruošos ekonominės analizės klausimus.