Iš karto rodyti turinį
Paieška

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis Lietuvoje 2010 metais

LR aplinkos ministerija
Gamta
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: LR aplinkos ministerija
  • © LR aplinkos ministerija, 2010
Santrauka

Pagrindiniai dokumentai, reguliuojantys klimato kaitą, yra Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija (JTBKKK) ir Kioto protokolas. Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. ratifikavo Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK). 1998 m. Lietuva pasirašė Kioto protokolą, kurį ratifikavo 2002 m. JTBKKK nustato bendrą tikslą – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) koncentraciją atmosferoje tokiame lygmenyje, kad klimato sistema būtų apsaugota nuo pavojingo antropogeninio poveikio. Šios konvencijos Kioto protokolas nustato konkrečius įsipareigojimus šalims per 2008-2012 m. laikotarpį sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį.