Iš karto rodyti turinį
Paieška

Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodika

LR aplinkos ministerija
Gamta
Vilnius
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: doc. dr. hb. Linas Balčiauskas, doc. dr. Kazimieras Baranauskas, dr. Romas Ferenca, doc. dr. Zigmantas Gudžinskas, Albertas Gurskas, dr. Povilas Ivinskis, dr. Vytautas Kesminas, dr. Linas Ložys, dr. Jolanta Rimšaitė, dr. Zofija Sinkevičienė, dr. Robertas Staponkus, dr. Andrius Steponėnas, Giedrius Trakimas, dr. Tomas Virbickas
  • © Aplinkos apsaugos agentūra, 2016 © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2016
  • Identifikatorius: ISBN: 978-9986-443-85-8 | UDK: 502:599(4) Eu39
Santrauka

Šiame leidinyje pateikiamos Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių monitoringo metodikos. Jos parengtos įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą „Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas“. Paukščių rūšių monitoringo metodikos paskelbtos atskiru leidiniu (Raudonikis L., Riauba G., Brazaitis G., Čerkauskas A., Dagys M., Pakštytė E., Pranaitis A., Preikša Ž., Skuja S., Stanevičius V., Vaitkuvienė D., 2016. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. Vilnius, Lietuvos ornitologų draugija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos).