Iš karto rodyti turinį
Paieška

Gruntą valančių augalų ekspozicija

LR aplinkos ministerija
Gamta
Kairėnai
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: Raimonda Šimėnaitė, Violeta Stakelienė, Ieva Paunksnytė-Markevičienė, Rimas Meištininkas
  • © VšĮ „Grunto valymo technologijos“
Santrauka

Grunto ir požeminio vandens užteršimas naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis – plačiai Lietuvoje paplitęs reiškinys. Žemėje susikaupusiems teršalams sklindant užsiteršia vis didesnės teritorijos, kai kur tarša net kelia pavojų geriamojo vandens šaltiniams ar paviršinio vandens telkiniams. Todėl naftos produktų ir kitų cheminių medžiagų plitimo geologinėje aplinkoje, teršimo sustabdymas ir mažinimas yra vienas svarbiausių nūdienos uždavinių. Vienas pagrindinių šio uždavinio sprendimo būdų yra už- terštų teritorijų valymas arba jų izoliavimas. Tačiau naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršto grunto ir požeminio vandens valymas ar apribojimas yra sudėtingas uždavinys, reikalauja didelių materialinių sąnaudų. Todėl šiam procesui vykdyti gali būti naudojami augalai, gebantys skatinti savaiminius dirvožemio valymosi procesus. Per pastarąjį dešimtmetį vykdytos intensyvios paieškos augalų rūšių ir jų genotipų, kurie geba įsisavinti didelį teršalų kiekį ir kurie galėtų būti naudojami kaip dirvožemio valikliai, kuriuos galima būtų sodinti užterš- tame grunte be ekologinių pasekmių. Šio leidinio tikslas – supažindinti Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankytojus su augalais, gebančiais skatinti savaiminius dirvožemio valymosi procesus.