Iš karto rodyti turinį
Paieška

Lietuvos miško genetiniai ištekliai

LR aplinkos ministerija
Gamta
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: Asta Baliuckienė
  • © UAB „Spaudvita“
  • Identifikatorius: ISBN: 978-9955-637-75-2 | UDK: 575.8(474.5)
Santrauka

Miško genetiniai ištekliai – tai nacionalinis šalies turtas, miško selekcijos, sėklininkystės bei šiuolaikinio miškų ūkio pagrindas. Genetinių išteklių visuma užtikrina biologinės įvairovės išsaugojimą, miško populiacijų stabilumą, atsparių aplinkos sąlygoms ir našių miškų atkūrimą bei įveisimą. Miško genetiniai ištekliai sąlygoja miško ekosistemų tvarumą, miškų našumą bei kokybę. Jie yra šiuolaikinės tvarios miškininkystės, miško selekcijos ir sėklininkystės pagrindas. Genetinių išteklių išsaugojimas, gausinimas ir racionalus panaudojimas yra vienas svarbiausių gamtosaugos uždavinių