Iš karto rodyti turinį
Paieška

Retos medžių rūšys Lietuvos miškuose

LR aplinkos ministerija
Gamta
Vilnius
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: RIMVYDAS GABRILAVIČIUS, RAIMUNDAS PETROKAS, JULIUS DANUSEVIČIUS
  • © UAB „Baltic Printing House“
  • Identifikatorius: ISBN: 978-609-460-072-2 | UDK: 630.2(474.5)
Santrauka

Aktualumas: Lietuvoje natūraliai augančios pavienių (retųjų) medžių rūšys, pavyzdžiui, miškinė obelis, miškinė kriaušė, trešnė, paprastoji vinkšna, kalninė guoba ir paprastasis skirpstas, dėl įvairių priežasčių miškuose nyksta, nors biologinės įvairovės gausinimo, miško tvarumo ir natūralumo didinimo aspektais, taip pat ir ekonominės naudos atžvilgiu jos turi pakankamai didelę reikšmę. Paprastojo skroblo ir paprastosios vinkšnos dar galima rasti vieną kitą medyną, kurio sudėtyje būtų daugiau kaip 10 proc. šių rūšių priemaišos, tačiau miš- kinė obelis, o ypač miškinė kriaušė ir trešnė aptinkamos retai ir pavienės. Pavienių medžių reikšmė, be ūkinės naudos, daugeliu atvejų dėl biologinės įvairovės, fitocenotinės reikšmės, ekologinio bei rekreacinio talpumo, tvarių miško pakraščių formavimo yra teigiama.